Het belang van voldoende veilig en betrouwbaar drinkwater wordt steeds duidelijker!

 • Home
 • /
 • Blog
 • /
 • Het belang van voldoende veilig en betrouwbaar drinkwater wordt steeds duidelijker!

Elke medewerker die betrokken is bij aanleg en of reparatie/onderhoud van drinkwaterleiding moet in Nederland gecertificeerd zijn. Zij volgen periodiek een CKB-erkende instructie “Hygiënisch werken” en sluiten dit af met een examentoetsing. Pas als de betrokken medewerker een voldoende score (70%) behaalt ontvangt deze het verplichte certificaat. 

Waterbedrijven in Nederland bewaken voortdurend in hoeverre de eigen medewerkers maar zeker ook de medewerkers van aannemers en onderaannemers voldoen aan deze eis. Ook tijdens werkplekinspecties wordt er op toegezien dat de betreffende medewerkers hygiënisch werken. Dit gaat over persoonlijke hygiëne, ontsmetten van alle materialen en gereedschappen die in contact komen met drinkwater, een hygiënische werkomgeving maar ook een hygiënisch transport en opslag van deze materialen. Daarnaast moeten alle materialen KIWA www.kiwa.nl goedgekeurd zijn zodat we zeker zijn dat deze materialen veilig zijn voor gebruik en geen ongewenste en of toxische stoffen in het drinkwater terechtkomen. Tevens worden er voortdurend steekproefsgewijs en gepland watermonsters genomen. Indien het niet 100% zeker is dat het water veilig is wordt er preventief kookadvies gegeven. Dit betekent dat mensen eerst het drinkwater 3 minuten moeten koken alvorens ze dit water gaan consumeren.

KIAD landelijk verplicht vanaf 2025!

De KIAD-certificering www.kiad.nl was een initiatief van Brabant Water. Zij eisten vanaf 2012 al van hun aannemers en onderaannemers dat de verantwoordelijke monteurs naast hun vakdiploma’s ook elke 4 jaar opnieuw gecertificeerd zouden worden.

Dit betekent dat die monteurs elke 4 jaar een pittig theorie- en praktijkexamen moesten afleggen. Inmiddels is besloten dat KIAD-certificering vanaf 2025 landelijk verplicht wordt via de Hygiënecode. 

Je kan pas KIAD gecertificeerd worden als je beschikt over de volgende documenten:

 1. Vakdiploma’s op gebied van drinkwaterdistributie-monteur
 2. Geldig CKB erkend Certificaat Hygiënisch werken
 3. Geldig VCA-certificaat
 4. Geldig Certificaat CROW 96B Veilig werken langs de weg
 5. Geldig Certificaat Veilig werken met AC (Asbest Cement) leidingen

De KIAD kent momenteel 2 aanwijzingen:

 1. VPA Vakbekwaam Persoon Aansluitingen (WEB-niveau 2)
 2. AVP Allround Vakbekwaam Persoon (WEB-niveau 3)

Watermeters vervangen

Ik heb me laten vertellen dat er in de KIAD-werkgroep ook een beknopte certificering wordt ontwikkeld voor medewerkers die watermeters vervangen. 

Er worden ieder jaar vele duizenden watermeters verwisseld. Steeds vaker kiezen waterbedrijven ervoor om “slimme” watermeters te plaatsen bij hun afnemers. Gebleken is dat als mensen continu hun waterverbruik gemakkelijk kunnen monitoren er veel groter bewustzijn wordt gecreëerd m.b.t. verspilling. Meten is weten!! In watermeterputten zal waarschijnlijk een batterij-gevoede meter worden geplaatst. Bij bovengrondse meterkasten kan de “slimme” watermeter worden gevoed via een bestaande of nieuw aangebrachte wandcontactdoos in de meterkast.

In Vlaanderen verplicht om hemelwater op te vangen sinds 2014

In Nederland gebruiken wij nog steeds drinkwater om de toiletten door te spoelen, de vloer mee te dweilen, de tuin te sproeien en de vuile was schoon te maken. 

In Vlaanderen is sinds 2014 al verplicht om bij nieuwbouw of forse renovatie van uw woning een voorziening aan te brengen om het hemelwater te gebruiken in plaats van drinkwater.

Voor bouwaanvragen voor nieuwbouw of herbouw, ingediend sinds 1 januari 2014 gelden strengere regels: meestal is een regenwatersysteem voor hergebruik van regenwater verplicht.

Eengezinswoning. Bij nieuwbouw of herbouw van eengezinswoning met een oppervlakte groter dan 40 m², moet het volume van de regenwaterput minstens 5000 liter zijn. Bij verbouwing (renovatie) of uitbreiding van een woning is installatie van een regenwaterput niet verplicht.

Ander gebouw. Bij nieuwbouw of herbouw van minstens één ander gebouw dan een eengezinswoning met een dakoppervlakte groter dan 100 m², moet het volume van het regenwatersysteem 50 liter per vierkante meter dakoppervlakte zijn. Het maximum is 10.000 liter.

De exacte regels kunt u vinden in de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater.

In Nederland kennen we 2 vormen van waterwinning:

Oppervlaktewater-winning bijvoorbeeld uit rivier De Maas. 

Grondwaterwinning (diverse waterwingebieden in Nederland) 

Grote bedreigingen voor onze drinkwaterwinning zijn:

 1. Klimaat extreme droogte (mooie hete droge zomers)
 2. Vervuiling door industrie bijvoorbeeld PFAS
 3. Vervuiling door medicijnen die via toilet in oppervlaktewater komen
 4. Vervuiling door microplastics
 5. Vervuiling door illegaal storten drugsafval/chemicaliën  

Omdat wij mensen elke dag 2 liter water moeten consumeren om onze gezondheid te waarborgen is voldoende veilig en betrouwbaar drinkwater van levensbelang. De gemiddelde Nederlander verbruikt ongeveer 128 liter per persoon per dag. Hoeveel water verbruik je per dag? – Made Blue

Dit betekent dat er 126 liter drinkwater per persoon per dag in de afvoer/riolering verdwijnt. Door in de toekomst meer gebruik te maken van hemelwater kunnen we deze verspilling van drinkwater net als de Belgen grotendeels voorkomen. Uiteraard is de industrie ook medeverantwoordelijk voor deze verspilling. Ook daar zullen aanvullende maatregelen moeten worden genomen.

Wat kost drinkwater

Water in Nederland voelt soms gratis, maar dat is het niet. We betalen gemiddeld € 1,21 per 1000 liter water. Op basis van 128,1 liter per persoon per dag is dat dus bijna 57 euro per persoon per jaar.

Een huishouden van drie personen is dus 121 euro kwijt aan water per jaar, maar daar komt nog een bedrag van zo’n 70 euro bij aan vastrecht.

De kosten voor warm water zijn veel hoger: een douchebeurt van negen minuten kost gemiddeld 65 liter warm water. Daarvoor betaal je 0,72 euro bij een gasboiler en 0,84 euro bij een elektrische boiler, zo berekende het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) op basis van de prijzen van juli 2022. Bron Hoeveel water verbruik je per dag? – Made Blue

Certificering voor werken aan Drinkwaterleidingen

Al vele jaren verzorgen wij www.tesi.nl instructies en trainingen op gebied van KIAD en kun je bij ons ook terecht voor de certificeringen zoals:

Indien je een vakopleiding wilt gaan volgen kan je een keuze maken uit verschillende aanbieders door heel Nederland aangesloten en gecertificeerd via Stichting BLEI Stichting BLEI – Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek

 

Voor vragen kunt u ons altijd bereiken via

 info@tesi.nl of telefonisch +31 (0)76 54 30 811