Hygiënisch werken in de waterdistributie (CKB erkend)

  • Home
  • /
  • Hygiënisch werken in de waterdistributie (CKB erkend)

De drinkwatervoorziening in Nederland is goed geregeld. Het is dan ook ondenkbaar dat het drinkwater door menselijk toedoen tijdens werkzaamheden verontreinigd zou raken.
Van grondwerker tot werkvoorbereider, iedereen die met waterdistributie te maken heeft dient de cursus Hygiënisch werken bij waterdistributie met goed gevolg af te leggen.

Onderwerpen cursus

  • werken aan waterleidingen
  • hygiëne
  • brandkranen
  • testen en desinfecteren
  • transport- en distributieleidingen
  • aansluitleidingen

Examinering

Aan de cursus Hygiënisch werken in de waterdistributie (CKB-erkend) is een eindtoets gekoppeld. Bij succesvolle afronding van de eindtoets wordt een Certificaat afgegeven.

Wil u meer informatie over één van onze cursussen?

Laat dan uw naam en telefoonnummer achter dan bellen we u zo snel mogelijk terug.