Cursusoverzicht

Wil je je aanmelden voor een cursus? Neem dan contact met ons op. 

Hieronder vindt u een overzicht van alle opleidingen
& trainingen die wij aanbieden.

Wij geven cursussen die gericht zijn op Arbeidsveiligheid. De verschillende cursussen worden zowel online als in ons trainingscentrum in Breda of bij u op locatie gegeven.

Introductie tot Asbest HerkenningTesi is al vele jaren actief met veiligheidstrainingen.  Een van onze docenten heeft zeer ruime ervaring met Asbestherkenning en verzorgt de training.Doelgroep Asbest Herkenning CursusIedere werkgever is vanwege de Arbeidsomstandighedenwet verplicht zijn of haar medewerkers te informeren en instrueren over de gevaren en risico’s waarmee de medewerkers geconfronteerd kunnen worden.Voor Wie is

Meer informatie

Introductie tot Veilig Werken met HydrauliekTesi is al vele jaren actief met veiligheidstrainingen.  Een van onze docenten heeft zeer ruime ervaring met Hydrauliek en verzorgt de training “Veilig werken met Hydrauliek”.Doelgroep voor de Cursus Veilig Werken met Hydraulische SlangenDe training is ontwikkeld voor personen die werkzaam zijn in de hydraulische industrie én voor mensen die

Meer informatie

Introductie tot Veilig Werken met Waadpak en ReddingsvestAl geruime tijd verzorgen wij de instructies “Veilig werken met waadpak en/of reddingsvest ” door heel Nederland.WaadpakGemeentes, waterschappen zijn vaak onze opdrachtgevers. In de ochtend worden de ARBO- gevaren & risico’s behandeld en deze instructie wordt dan afgesloten door een theorietoets. Na de lunch gaan we in een

Meer informatie

De cursus Veilig werken met asbestcementleidingen richt zich op werknemers die werkzaamheden verrichten aan ondergrondse openbare waterleiding-, gas- en rioolafwateringsnetten.Gevaren en Risico’s van AsbestcementleidingenTijdens de cursus leer je welke gevaren en risico’s het werken met asbestcementleidingen met zich meebrengt en hoe je deze gevaren en risico’s voor jezelf, je collega’s en de omwonenden en passanten

Meer informatie

Nederland bereidt zich voor op de toekomst waar fossiele brandstoffen steeds schaarser worden. De digitale meter vervangt de traditionele meter en laat daardoor een realistisch beeld van het werkelijk verbruik aan de consument zien. Onder direct toezicht van de Netbeheerders voeren vakmensen de meterverwisselingen uit. Dit zijn monteurs die in het bezit zijn van minimaal de Stipelcertificaten

Meer informatie

De drinkwatervoorziening in Nederland is goed geregeld. Het is dan ook ondenkbaar dat het drinkwater door menselijk toedoen tijdens werkzaamheden verontreinigd zou raken.Van grondwerker tot werkvoorbereider, iedereen die met waterdistributie te maken heeft dient de cursus Hygiënisch werken bij waterdistributie met goed gevolg af te leggen.Onderwerpen cursuswerken aan waterleidingenhygiënebrandkranentesten en desinfecterentransport- en distributieleidingenaansluitleidingenExamineringAan de cursus

Meer informatie

NEN3140 VOP Voldoende Onderricht Persoon (iedereen)NEN3140 VP Vakbekwaam Persoon (E-monteurs)NEN3140 WV Werk Verantwoordelijk (E-leidinggevenden)De werkgever is volgens de Arbowet verplicht zijn medewerkers op te leiden voor de taken die hij/zij uitvoert. Dit geldt in het bijzonder voor risicovolle taken zoals het werken in en rond schakelkasten en elektrische installaties. De Arbowet geeft aan dat werknemers

Meer informatie

  Werken langs de weg brengt risico’s met zich mee. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als u of andere weggebruikers incorrect handelt. Daarom is het erg belangrijk dat u weet hoe u veilig uw werkzaamheden kunt uitvoeren. Met de cursus “Veilig werken langs de weg” doorloopt u stap voor stap de richtlijnen die wettelijk zijn vastgesteld

Meer informatie

Tesi verzorgt landelijk KIAD-instructiedagen voor VPA en AVP. De meeste monteurs hebben in hun jonge jaren hun Watertechnische diploma’s en Certificaten behaald. Sommigen monteurs werken frequent voor 1 of meerdere van de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven en anderen veel minder. Om toch de kwaliteit, veiligheid en het hygiënisch werken te blijven waarborgen van de Watertechnische projecten in Nederland

Meer informatie

Door de samenwerking, integratie en opschaling van de energiedistributiebedrijven, en in combinatie met de samenwerking tussen energiebedrijven en aannemers (derden), is de behoefte ontstaan om de “lokale varianten” van de veiligheidsvoorschriften voor de bedrijfsvoering van de elektrische installaties binnen de warmte- en koude installaties te vervangen door één uniforme norm de Veiligheid Elektrische Installaties Warmte

Meer informatie

De VeWa is een veiligheidsinstructie met betrekking tot de bedrijfsvoering van warmtevoorziening systemen die in eigendom, beheer en/of onderhoud zijn van of bij warmtebedrijven.In de VeWa worden de verschillende werkzaamheden in, aan of nabij deze systemen ingedeeld en wordt bepaalt welke personen deze mogen uitvoeren en onder welke voorwaarden dit dient te gebeuren.Verder worden de

Meer informatie

De VIAG is van toepassing op de bedrijfsvoering van gasvoorziening systemen die in eigendom, beheer en/of onderhoud zijn van of bij gasnetbeheerders, alsmede op de werkzaamheden aan, met of nabij die gasvoorziening systemen die in opdracht van de gasnetbeheerders worden uitgevoerd.Deze gasvoorziening systemen hebben een gasdruk groter dan 200 mbar en t/m 8 bar in

Meer informatie

Tijdens de cursus Herhaling Ploegleider BHV worden kennis en vaardigheden uit de basiscursus opgefrist. U zorgt eventueel voor de locatie, wij voor de rest! De Ploegleider BHV geeft leiding aan het BHV-team binnen uw organisatie. De verantwoordelijkheid van de Ploegleider BHV is de inzet van BHV-ers met onder andere de juiste communicatie en middelen in goede

Meer informatie

Heeft u meerdere BHV-ers in dienst? Het advies is dan om 1 of meerdere ploegleiders op te leiden. De Ploegleider BHV geeft leiding aan het BHV-team binnen uw organisatie. De verantwoordelijkheid van de Ploegleider BHV is de inzet van BHV-ers met onder andere de juiste communicatie en middelen in goede banen te leiden.Inhoud BHV Ploegleider

Meer informatie

Voor het up to date houden van de kennis en praktische vaardigheden van uw BHV’ers organiseert TESI herhalingscursussen.De herhalingscursus is alleen van toepassing voor cursisten die met goed gevolg de BHV Basis cursus hebben afgerond en het certificaat niet ouder is dan 1 jaar en 3 maanden.De BHV herhalingscursus:wordt gegeven in 1 dag;heeft een praktische,

Meer informatie

BHV Basis Cursus op uw pcElke moderne pc met geluid is geschikt voor E-learning BHV. Er gelden géén specifieke systeemeisen, ook niet voor het afspelen van de filmpjes. Ook hoeft u niets op uw pc te installeren, een internetverbinding is voldoende.E-learning BHV BasisNu starten met de theorie van uw BHV Cursus, dat kan met E-learning

Meer informatie

BHV BasisU wilt de bedrijfshulpverlening professioneel en gewoon goed geregeld hebben? Met de cursus Basis BHV organiseert u de bedrijfshulpverlening in slechts twee dagen.BHV cursus op locatieVanaf acht cursisten verzorgen wij de cursus op uw eigen locatie. Niet alleen betaalt u een veel lager tarief maar u bespaart ook nog eens fors op reistijd en –kosten.

Meer informatie

De energienetwerkbedrijven hebben een landelijke persoonscertificering voor de Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) ontwikkeld. Daarmee vervallen de afzonderlijke en verschillende toetsingen en certificeringsstructuren van de diverse Netbeheerders van elektriciteitsnetten. Deze ontwikkelingen leiden tot een transparante en eenduidige regelgeving voor veiligheid. Tesi heeft inmiddels al vele honderden medewerkers succesvol getraind conform deze veiligheidsvoorschriften voor het werken op-

Meer informatie

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. De cursus VCA-Basis geeft inzicht in onveilige situaties en de voordelen van werken onder veilige omstandigheden. Zo draagt de cursus bij aan het voorkomen van letsel en uitval. U leert alles over: Wetgeving , Gevaren, risicos en preventie Ongevallen: oorzaken en preventie Veiligheidsgedrag  Taken, rechten, plichten en overleg

Meer informatie

Wil u meer informatie over één van onze cursussen?

Laat dan uw naam en telefoonnummer achter dan bellen we u zo snel mogelijk terug.