BEI (Bedrijfsvoering Elektrische Installaties)

  • Home
  • /
  • BEI (Bedrijfsvoering Elektrische Installaties)

De energienetwerkbedrijven hebben een landelijke persoonscertificering voor de Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) ontwikkeld. Daarmee vervallen de afzonderlijke en verschillende toetsingen en certificeringsstructuren van de diverse Netbeheerders van elektriciteitsnetten. Deze ontwikkelingen leiden tot een transparante en eenduidige regelgeving voor veiligheid. Tesi heeft inmiddels al vele honderden medewerkers succesvol getraind conform deze veiligheidsvoorschriften voor het werken op- en aan Elektriciteitsdistributienetten.

Voor wie?

De cursus BEI is bestemd om een ieder die werkzaamheden gaat verrichten binnen het afgebakende domein van de regionale netbeheerders. Vanaf Toeganghebbend Persoon, VOP-Assistent, VOP-Meters, VP-Meterkast, VP, AVP, WV, Bedieningsdeskundige, OIV tot en met Installatie Verantwoordelijke. Er is een BEI LS voor Laagspanning, BEI MS voor Middenspanning en BEI HS voor Hoogspanning.

Stipel

De  BEI- trainingen van Tesi voldoen aan de eisen van STIPEL, zodat onze kandidaten gedegen worden voorbereid voor de officiële erkende STIPEL-examens.

BEIVIAG Website

Wil u meer informatie over één van onze cursussen?

Laat dan uw naam en telefoonnummer achter dan bellen we u zo snel mogelijk terug.