NEN 3140 VOP VP WV cursussen en toetsen

 • Home
 • /
 • NEN 3140 VOP VP WV cursussen en toetsen

NEN3140 VOP Voldoende Onderricht Persoon (iedereen)
NEN3140 VP Vakbekwaam Persoon (E-monteurs)
NEN3140 WV Werk Verantwoordelijk (E-leidinggevenden)

De werkgever is volgens de Arbowet verplicht zijn medewerkers op te leiden voor de taken die hij/zij uitvoert. Dit geldt in het bijzonder voor risicovolle taken zoals het werken in en rond schakelkasten en elektrische installaties. De Arbowet geeft aan dat werknemers die dergelijke risicovolle taken uitvoeren hiervoor doelmatig dienen te zijn opgeleid en getraind.

Er komen (afhankelijk van de aanwijzing VOP of VP of WV) verschillende
onderwerpen tijdens deze cursus aan bod:

 • Gevaren van elektriciteit
 • Procedures bij het werken aan elektrische installaties
 • Spanningsloos werken
 • In de nabijheid van spanningvoerende delen werken
 • Routinebehandelingen
 • De werkplek en de gevarenzone
 • Omgevingsfactoren
 • De organisatie van werkzaamheden
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Gereedschappen
 • De nieuwste versie NEN 3140

De cursus wordt conform de NEN3140 gegeven. Na het behalen van de toets wordt een erkend certificaat op naam verstrekt. Bent u een ervaren herhaler m.b.t. NEN3140 VOP-VP-WV kunt u op 1 dag de NEN3140-herhaalinstructie volgen en op dezelfde dag (einde middag) de theorie- en praktijktoetsing doen.

VOP (Voldoende Onderricht Persoon)

Voor de VOP-aanwijzing is geen Elektrotechnische vooropleiding noodzakelijk maar indien de medewerker nog geen kennis van elektriciteit heeft wordt de theoretische basis van Elektriciteit op de 1 e dag behandeld. Op de 2 e dag wordt de praktijk uitgebreid behandeld. De 3 e dag is in de ochtend herhaling en aansluitend in de middag de theorie en praktijktoetsing.

De NEN3140 VOP-instructie kan ook op uw bedrijfslocatie (in company) plaatsvinden omdat we dan mobiele schakelborden en meetapparatuur meebrengen naar uw locatie.

VP (Vakbekwaam Persoon)

Voor VP (web niveau 2 of 3) is een Elektrotechnische vooropleiding (Landelijk erkende diploma’s) noodzakelijk. Basiskandidaten hebben 1 dag NEN3140-instructie, na bestudering van de lesstof, vind later op 1 dagdeel de theorie- en praktijktoetsing plaats. In Breda en Zoetermeer beschikken wij over een uitgebreide NEN3140 praktijkinstallatie.

WV (Werk Verantwoordelijke)

Voor WV (web niveau 4) is een Elektrotechnische vooropleiding (Landelijk erkende diploma’s) noodzakelijk. Basiskandidaten hebben 1 dag NEN3140-instructie, na bestudering van de lesstof, vind later op 1 dagdeel de theorie- en praktijktoetsing plaats. In Breda en Zoetermeer beschikken wij over een uitgebreide NEN3140 praktijkinstallatie.

Wil u meer informatie over één van onze cursussen?

Laat dan uw naam en telefoonnummer achter dan bellen we u zo snel mogelijk terug.