Toegang Hebbend Persoon is iemand die zelfstandig een technische ruimte mag betreden maar uitsluitend civieltechnische werkzaamheden in die ruimte mag uitvoeren (Aanwijzing in de VIAG en BEI).


Volg ons online