Voldoende Onderricht Persoon is een medewerker die op de hoogte is van de gevaren en risico’s verkregen door instructie en examinering.


Volg ons online