Voldoende Onderricht Persoon Toeganghebbend is iemand die zelfstandig een technische ruimte mag betreden maar uitsluitend civieltechnische werkzaamheden in die ruimte mag uitvoeren (Aanwijzing in de VEWA).


Volg ons online